ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ / ประกาศที่เกี่ยวข้อง


 


หน้าแรก | ข้อมูลของหน่วยงาน |ติดต่อ
Copyrights ©2015,หน่วยสวัสดิการที่พักอาศัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 โทร. 0-433-63241 , 0-4336-3147
เบอร์ภายใน 63241 , 63147 E-mail : homeunit@kku.ac.th