หน้าแรก
 
ยินดีต้อนรับสู่ หน่วยสวัสดิการที่พักอาศัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 72/2562) เรื่อง รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีรอจัดสรรที่พักอาศัย กลุ่ม ข คณะแพทยศาสตร์ งวดที่ 1/2562  
ขอแจ้งเตือนการขโมยทรัพย์สินในที่พักอาศัย
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 232/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้เพื่อช่วยเหลือค่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1034/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้เพื่อช่วยเหลือค่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน้าแรก | ข้อมูลของหน่วยงาน |ติดต่อ
Copyrights ©2015,หน่วยสวัสดิการที่พักอาศัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 โทร. 0-433-63241 , 0-4336-3147
เบอร์ภายใน 63241 , 63147 E-mail : homeunit@kku.ac.th